Ερωτηματολόγιο

/Ερωτηματολόγιο
Ερωτηματολόγιο 2019-12-06T12:34:47+00:00

Κερδίστε χρόνο και διασφαλίστε τη διαδικασία ανακαίνισης συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Η διαδικασία της κοστολόγησης είναι πολύ σημαντικό βήμα για εμάς. Δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις στα συμβόλαια μας και αυτό το επιτυγχάνουμε καταγράφοντας τις ανάγκες σας, με επιμελή και λεπτομερή τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήσαμε το παρακάτω ερωτηματολόγιο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τις βασικότερες πληροφορίες για το έργο που πιθανά να αναλάβουμε. Έτσι, έχοντας τα σωστά δεδομένα θα προετοιμάσουμε την 1η επικοινωνία μας ή το ραντεβού μας κατάλληλα. Χωρίς σπατάλες χρόνου για εσάς, έχοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την κατασκευή ή ανακαίνιση της κατοικίας σας. Συνεπώς, θα έχετε πιο γρήγορα την κατάλληλη προσφορά και τις προτάσεις για να αποφασίσετε εάν θα προχωρήσετε μαζί μας την υλοποίηση του έργου.

Ερωτηματολόγιο

Ερωτηματολόγιο Ανακαίνισης G+G Group